Skoleundervisningen har ændret sig drastisk i årenes løb, fra at eleverne har lært at læse og skrive med pen og blæk til at bruge computere i klasseværelset. Ændringen i skoleundervisningen skyldes den teknologiske udvikling. Tidligere lærte eleverne at bruge en fjerpen og blæk til at skrive deres breve. I dag er det imidlertid sådan, at computerfærdigheder undervises i skoler, så eleverne kan bruge en computer til at skrive deres breve.

Ændringen i skoleundervisningen skyldes også samfundets ændrede behov. Tidligere krævede de fleste job ikke, at de ansatte havde computerfærdigheder. I dag bliver mange job imidlertid i stigende grad afhængige af computere, og arbejdsgiverne søger medarbejdere, der er computerkyndige. Som følge heraf lærer skolerne eleverne at bruge computere, så de kan blive bedre forberedt på arbejdsstyrken.

Ændringen i skoleundervisningen skyldes også den ændrede demografiske sammensætning af elevpopulationen. Tidligere kom størstedelen af eleverne fra familier med samme socioøkonomiske baggrund. I dag, der er dog en større mangfoldighed af socioøkonomiske baggrunde repræsenteret i elevpopulationen. Som følge heraf underviser skolerne i en mere varieret vifte af fag, så alle elever kan få en uddannelse, der opfylder deres behov.