Diktatur er en styreform, hvor en person eller en lille gruppe har absolut magt over landet og de regerede borgere. Denne type styreform har en tendens til at være ekstremt undertrykkende, og der finder almindeligvis omfattende menneskerettighedskrænkelser sted under dets styre. Og selv om de fleste moderne samfund betragter demokratiet som det ideelle politiske system, kan vi stadig finde spor af diktaturer gennem historien, lige fra det gamle Rom under Julius Cæsar til Kina under Mao Zedong.

Diktaturets kerne er et centralt fokus på at bevare kontrollen for enhver pris. Lederen vil normalt udøve næsten total autoritet over alle aspekter af regeringsførelsen og ofte anvende brutale metoder som censur, overvågning, tortur og endog mord for at nå sine mål om total dominans. Naturligvis er sådanne ekstreme foranstaltninger beregnet til at holde uenige og potentielle overløbere på afstand. Men de har også den meget reelle virkning at undertrykke almindelige borgere og fratage dem de grundlæggende rettigheder og friheder, som anses for at være grundlæggende for et ægte demokratisk samfund.

På trods af disse uretfærdigheder er det vigtigt ikke at male alle diktaturer med den samme pensel. Selv om der helt sikkert er mange autoritære regimer, der bruger vold for at bevare magten for enhver pris, kan andre være mere pragmatiske i deres tilgang og villige til at acceptere reformer som en del af deres dagsorden for forandring. I sidste ende giver en undersøgelse af forskellige typer diktaturer en uvurderlig lærestreg om, hvordan folk kan modstå denne potentielt skadelige ideologi og arbejde hen imod at skabe friere og mere retfærdige samfund for fremtidige generationer.