Industrielle bygninger i form af fabriksanlæg, industrianlæg, industrikompleks, samlefabrik, cementfabrik, jernstøberi, stålvalseværk, stålværk, maskinfabrik, vindmøllefabrik, savværk, kemikaliefabrik, m.fl. skal kunne tåle store belastninger. De industrielle aktiviteter, der finder sted på en fabrik, kræver, at fabrikkens struktur og konstruktion kan holde til en del udfordringer. I Danmark har man en lang tradition for at bygge faciliteter og industrielle anlæg efter nogle bestemte retningslinjer og regler, der sikrer, at disse bygninger lever op til nogle meget strenge krav. Det har resulteret i, at fabrikker i dag er sikre arbejdspladser. Det har stor betydning for produktionsvirksomheder, der gerne vil tilbyde en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. En vigtig del af en bygnings konstruktion er gulvet. De industrigulve, der bliver lagt på danske fabrikker, skal også leve op til nogle strikse krav. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilket gulvfirma man benytter, hvis man gerne vil lægge et industrigulv. Hvis din virksomhed overvejer at bygge nyt eller renovere jeres nuværende gulv, kan det svare sig, at du følger det anviste link. På den måde kan du læse mere om OL Gulve. Det drejer sig om et gulvfirma med mange års erfaring med at udlægge fugefrie industrigulve.

Gulv efter tekniske specifikationer

Som bekendt afhænger dit valg af industribelægning af de krav, der stilles til gulvets funktionelle egenskaber. Når man vælger et bestemt gulv, kigger man opmærksomt efter gulvets slidstyrke, trækstyrke og jævnhed. Derudover er man også nødt til at tage højde for de forhold, der gør sig gældende. Der kan fx være tale om underlagets egenskaber, omgivelsernes temperatur, fugt, m.m. Sidst men ikke mindst skal man også træffe en beslutning om den topbelægning, man har brug for.